Algemene Voorwaarden Villa Lochem

Publicatiedatum 1 juli 2019
Versie 1.0

Artikel 1 – Reserveren
Een huurder kan een ruimte reserveren op de website www.villalochem.nl. Controleer voor reservering in de agenda of de ruimte nog vrij is. Pas na bevestiging door verhuurder én betaling van de factuur, is de reservering definitief.

Artikel 2 – Annuleren
Een reservering kan tot 1 week van te voren kosteloos geannuleerd worden. Daarna is de volledige huursom verschuldigd. Eventueel bijkomende kosten, voor maatwerk dienstverlening, zijn altijd volledig verschuldigd na bevestiging van een reservering (bijvoorbeeld aangepaste lunch, drinken, enzovoort).

Artikel 3 – Factureren en betalen
Huurder ontvangt van verhuurder een factuur na de reservering. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn op rekening van verhuurder. Of – indien dat eerder is – uiterlijk 3 werkdagen voor de dag van de reservering. Bij uitblijven van betaling kan de verhuurder de ruimte weer vrijgeven, dit ontslaat huurder niet van de betalingsverplichting.

Artikel 4 – Toegang
Gedurende 08:30 – 13:30 is een gastvrouw aanwezig om u te ontvangen en wegwijs te maken in de Villa. Buiten deze tijden om kan het voorkomen dat u van ons een toegangscode van Villa Lochem en een toegangsinstructie ontvangt. Als u voor het eerst komt, is er altijd iemand aanwezig om u te ontvangen en wegwijs te maken.

Artikel 5 – Gebruik en oplevering van de ruimte
5.1 – Huurder mag het gehuurde uitsluitend gebruiken voor de daartoe bestemde functie van “overleggen en vergaderen”. Per ruimte is bepaald hoeveel mensen er (maximaal) tegelijkertijd gebruik van mogen maken.
5.2 – Huurder mag de ruimte betreden vanaf het moment van reservering. Op de aangegeven eindtijd dient de ruimte altijd “opgeruimd” opgeleverd te worden. Het gebruikte servies kunt u op het dienblad zetten en eventueel afval in de vuilnisbak deponeren.
5.3 – Mocht u de ruimte zelf niet opgeruimd en schoon aantreffen dan kunt u dit aan de gastvrouw melden, wij zullen dit dan direct herstellen.
5.4 – U mag onbeperkt koffie, thee en (koud) kraanwater gebruiken. Voor de dranken in de koelkast geldt een aanvullende vergoeding van € 2,00 inclusief btw per blikje of flesje. Dit wordt op nacalculatie gefactureerd.

Artikel 6 – Drinken en etenswaren
Huurder mag zelf eten en drinken meenemen en nuttigen, mits na afloop de ruimte netjes en schoon opgeleverd wordt. Huurder kan optioneel ook gebruik maken van de lunch in onze kookstudio. Een basislunch start bij € 3,50 inclusief btw.

Artikel 7 – Huisregels
Villa Lochem kent slecht één regel: heb respect en houd rekening met de andere gebruikers van de Villa. Dus geen harde muziek, geschreeuw of gestamp. Villa Lochem is een schitterende plek, waar u in alle rust uw relaties kunt ontvangen of zelf gefocust kunt werken.